BEELDENBOX

Selmien west 16
9247 TS URETERP
06-40335639

Kosten
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Het genoemde aantal sessies is slechts een richtlijn, de behandeling wordt gesloten wanneer de doelen zijn behaald.

Indien u voor 24 uur van de geplande afspraak afmeld, wordt het consult niet in rekening gebracht’.

Specialistische Jeugdhulp Friese gemeenten

Vanaf 2018 is de praktijk gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Heeft u al een verwijsbrief van een arts of voogd? Dan kunt u zich ook melden voor een intake bij Beeldenbox waarna u na beoordeling, al dan niet, in behandeling wordt genomen.