Have an account? Log in or

Kosten

kosten

  • Een kort oriënterend gesprek is vrijblijvend en gratis
  • Kortdurende behandeling (5x) Preventief & Perspectief 50H1A
  • Affect regulerende Vak Therapie gericht op Herstel intensiviteit A 11x B 22 x
  • Behandeling in onderaannemer schap trajectprijs A € 770,-
  • Behandeling in onderaannemer schap trajectprijs B € 1.540,-

“Indien u voor 24 uur van de geplande afspraak afmeld, wordt het consult niet in rekening gebracht’.

Specialistische Jeugdhulp Friese gemeenten

Beeldenbox is een gecontracteerde zorgaanbieder en werkzaam in de volgende gemeenten: Heerenveen – Smallingerland – Opsterland – Weststellingwerf – Ooststellingwerf – Fryske Marren – Leeuwarden. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u in deze gemeente te wonen en zich bij het  CJG, het gebieds- of wijkteam te melden. U kunt zich ook melden voor een intake bij Beeldendbox , hiervoor heeft u een verwijsbrief van een arts of bijv. een voogd nodig, waarna u na beoordeling, al dan niet, in behandeling wordt genomen.

Hoofd- en onderaannemer

Om stapeling van de zorg te voorkomen en daarmee het overzicht te verliezen, gebiedt de jeugdwet dat er één hoofdaannemer zorg verleent binnen het gezin. Wanneer de zorg van de hoofdaannemer niet toereikend is, dan kan er gebruik gemaakt worden van een onderaannemer. De hoofdaannemer heeft contact met de gemeente over het gewenste profiel, waarvanuit de onderaannemer ook betaald dient te worden door de hoofdaannemer. De hoofdaannemer gebruikt een raamovereenkomst met inhoudelijke verantwoordelijkheid. De hoofdaannemer overlegd met de onderaannemer over de trajectprijs van diens aanbod. De onderaannemer heeft zelf geen contact met de gemeente. Beeldenbox werk als hoofd en onderaannemer.