Kosten

  • Een kort oriënterend gesprek is vrijblijvend en gratis
  • Kortdurende behandeling (5x) Preventief & Perspectief 50H1A
  • Affect regulerende Vak Therapie gericht op Herstel intensiviteit A 11x B 22 x
  • Behandeling in onderaannemer schap in overleg

Het genoemde aantal sessies is slechts een richtlijn, de behandeling wordt gesloten wanneer de doelen zijn behaald.

Indien u voor 24 uur van de geplande afspraak afmeld, wordt het consult niet in rekening gebracht’.

Specialistische Jeugdhulp Friese gemeenten

Vanaf 2018 is de praktijk gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Heeft u al een verwijsbrief van een arts of voogd? Dan kunt u zich ook melden voor een intake bij Beeldenbox waarna u na beoordeling, al dan niet, in behandeling wordt genomen.

Hoofd- en onderaannemer

Om stapeling van de zorg te voorkomen en daarmee het overzicht te verliezen, gebiedt de jeugdwet dat er één hoofdaannemer zorg verleent binnen het gezin. Wanneer de zorg van de hoofdaannemer niet toereikend is, dan kan er gebruik gemaakt worden van een onderaannemer. De hoofdaannemer heeft contact met de gemeente over het gewenste profiel, waarvanuit de onderaannemer ook betaald dient te worden door de hoofdaannemer. De hoofdaannemer gebruikt een raamovereenkomst met inhoudelijke verantwoordelijkheid. De hoofdaannemer overlegd met de onderaannemer over de trajectprijs van diens aanbod. De onderaannemer heeft zelf geen contact met de gemeente. Beeldenbox werk als hoofd en onderaannemer.