BEELDENBOX

Selmien west 16
9247 TS URETERP
06-40335639

Aanbod
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

GEEF MIJ DE 5

Praktische methode voor de omgang met mensen met autisme.
Beeldenbox is geschoold in deze methode en in het werken met het PADEN-model van stichting Horison; Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden.

Tijd voor Toontje

Erkende NJI interventie, opvoeder en kind leren samen om te gaan met emoties
Opvoeder en kind oefenen SAMEN met de handschildpad Toontje (therapeut) om te gaan met lastige emoties. Deze methode is ontwikkeld door speltherapeut M. Hell-Leeuwenhart. Voor kinderen van 6-9 jaar. Door middel van een vraaggesprek en spelobservatie worden beschermende en belemmerende factoren bij het reguleren van boosheid en spanning geïnventariseerd.

Dappere Kat

Erkende NJI interventie bij (faal)angst klachten.
Een online behandeling en of face tot face te volgen bij Beeldenbox voor kinderen en jongeren met (faal)angstklachten. Stap voor Stap, DOEN! Kijk ook eens op; www.dapperekat-online.nl

Basis Trust

Erkende NJI interventie ter bevordering van gezond gehechtheidsgedag.
Er wordt o.a. gebruikt gemaakt van videofeedback. Belangrijk elementen hierin zijn de empowerment van opvoeders en het versterken van de sensitiviteit en mentaliserende vermogens van de opvoeder.

EMDR

Bij (onbewust)trauma
Voordat je kon spreken, ‘sprak’ je via lichaamstaal en werden je ervaringen als BEELDEN opgeslagen in je onderbewuste geheugen. Heb je nare vroege ervaringen meegemaakt, waardoor je NU niet goed functioneert? Waarschijnlijk heb je dan baat bij EMDR of in combinatie met exposure in het beeldend werken.
Tijdens het beeldend werken komen onbewuste gevoelens, waar je geen grip op hebt, naar boven en worden zichtbaar in de vormgeving. Na EMDR verliest het zijn emotionele lading en kunnen er woorden geven worden aan deze gevoelens en ontstaat er verwerking. Het onderbewuste wordt bewust. Je krijgt weer grip op je gevoelens en leven. Kijk ook maar eens op; EMDR animatie voor kinderen.

Binnenin!

Bij moeilijke (gezins)omstandigheden
Een eclectische behandel module inclusief werkboek voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties.
Ben je heel boos of heel verdrietig van binnen en gaat daardoor alles mis?
Vraag aan je ouders/verzorgers of ze een mailtje sturen naar Beeldenbox en kom eens langs!
Heb jij je ‘buik vol’ van ‘praat’ hulpverleners? Dat wordt het nu tijd om wat te gaan DOEN!
info@beeldenbox.nl

Rouwrituelenbox

Bij hechtingsproblemen en rouw
Wanneer je om welke reden dan ook niet meer thuis kunt wonen, is dat voor jou een hele  vervelende situatie.
Hierdoor kun je boos, verdrietig of juist van in de war zijn.
Wanneer er dan ook nog iemand sterft binnen je familie, dan kun jij wel wat extra hulp gebruiken.
Samen kunnen we werken met de rouwrituelenbox om je gevoelens weer ‘op een rijtje’ te krijgen, zodat jij je weer wat beter voelt.
Vraag je ouders/verzorgers om een mail te sturen naar Beeldenbox voor hulp! info@beeldenbox.nl

Preventief & Perspectief

Beeldend observatie en gebruiksaanwijzing
Beeldende therapie leent zich uitstekend voor aanvullende diagnostiek, omdat in het beeldend werk zichtbaar wordt wat er in de persoon omgaat. ‘Preventief & Perspectief’ is een kortdurende beeldend behandeling van vijf sessie. Na deze sessies ontvangt u een ‘gebruiksaanwijzing’ waarmee u ZELF uw kind of cliënt kunt ondersteunen. De problematiek wordt in een verslag verwoord en voorzien van vakkundig advies en bruikbare tips.
Hierdoor zal mogelijk escalatie van de problematiek worden voorkomen en dat biedt weer perspectief.
Neem vrijblijvend contact op info@beeldendbox.nl

JIJ & IK ACTief

Doen wat werkt voor kind en gezin
Acceptance and Commitment Therapy (ACT, Steven, C. Hayes ) behoort tot de derde generatie bewezen effectieve gedragstherapie en vormt de basis voor deze opvoedcursus. In zes stappen en sessies leer je jezelf liefdevol te accepteren, loslaten wat je belemmerd en waardevrij te leven. Zodat je onbevangen naar je kind en zijn behoeften leert kijken.

Een gevoel van ziek zijn kan geleidelijk plaats maken voor het gevoel van keuzes te hebben en de bestuurder te zijn van je leven

Durven Doen!