Aanbod

Grip!

Bij (onbewust)trauma
Voordat je kon spreken, ‘sprak’ je via lichaamstaal en werden je ervaringen als BEELDEN opgeslagen in je onderbewuste geheugen. Heb je nare vroege ervaringen meegemaakt, waardoor je NU niet goed functioneert? Waarschijnlijk heb je dan baat bij BEELDEND  jeugdhulpverlening.
Tijdens het beeldend werken komen onbewuste gevoelens, waar je geen grip op hebt, naar boven en worden zichtbaar in de vormgeving. Nu kunnen er woorden geven worden aan deze gevoelens en ontstaat verwerking, het onderbewuste wordt bewust. Je krijgt weer grip op je gevoelens en leven.

Binnenin!

Bij moeilijke (gezins)omstandigheden
Binnenin! Een behandel methode inclusief werkboek voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties.
Ben je heel boos of heel verdrietig van binnen en gaat daardoor alles mis?
Vraag aan je ouders/verzorgers of ze een mailtje sturen naar Beeldenbox en kom eens langs!
Heb jij je ‘buik vol’ van ‘praat’ hulpverleners? Dat wordt het nu tijd om wat te gaan DOEN!
info@beeldenbox.nl

Rouwrituelenbox

Bij hechtingsproblemen en rouw
Wanneer je om welke reden dan ook niet meer thuis kunt wonen, is dat voor jou een hele  vervelende situatie.
Hierdoor kun je boos, verdrietig of juist van in de war zijn.
Wanneer er dan ook nog iemand sterft binnen je familie, dan kun jij wel wat extra hulp gebruiken.
Samen kunnen we werken met de rouwrituelenbox om je gevoelens weer ‘op een rijtje’ te krijgen, zodat jij je weer wat beter voelt.
Vraag je ouders/verzorgers om een mail te sturen naar Beeldenbox voor hulp! info@beeldenbox.nl

Preventief & Perspectief

Beeldend observatie en gebruiksaanwijzing
Beeldende therapie leent zich uitstekend voor aanvullende diagnostiek, omdat in het beeldend werk zichtbaar wordt wat er in de persoon omgaat. ‘Preventief & Perspectief’ is een kortdurende beeldend behandeling van vijf sessie. Na deze sessies ontvangt u een ‘gebruiksaanwijzing’ waarmee u ZELF uw kind of cliënt kunt ondersteunen. De problematiek wordt in een verslag verwoord en voorzien van vakkundig advies en bruikbare tips.
Hierdoor zal mogelijk escalatie van de problematiek worden voorkomen en dat biedt weer perspectief.
Neem vrijblijvend contact op info@beeldendbox.nl

Durven Doen!

Coronabeleid Beeldenbox

In navolging van de door de overheid bij monde van het RIVM gestelde gezondheidsadvies, is de praktijk vanaf 9 april gesloten.
Cliënten/ouders/verzorgers zijn hiervan via een mail, op de hoogte gebracht.

Wanneer de scholen weer open gaan, zal ook de praktijk haar deuren weer openen.
De hygiënerichtlijn; handen wassen voordat je de praktijkruimte binnen gaat, blijft echter van kracht.

De praktijk blijft via mail en telefoon, bereikbaar. Alle geplande intake/observatie/voortgang gesprekken, kunnen doorgaan op afstand, via beeldbellen. Neem hiervoor vooraf, telefonisch contact op. Cliënten en ouders/verzorgers, ontvangen, indien gewenst, ondersteunende gesprekken en of opdrachten via de mail en blijven op deze manier ‘inbeeld’ bij Beeldenbox.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel: 06-40335639