Aanbod
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Zachtjes balen met Toontje

Opvoeder en kind leren om te gaan met emoties
Opvoeder en kind oefenen SAMEN met de handschildpad Toontje (therapeut) om te gaan met lastige emoties. Deze methode is ontwikkeld door speltherapeut M. Hell-Leeuwenhart. De methode is Consensus based bevonden door de commissie product en module ontwikkeling, wat betekent dat het vanuit de praktijk bewezen is geacht. Voor kinderen van 6-9 jaar. Door middel van een vraaggesprek en spelobservatie worden beschermende en belemmerende factoren bij het reguleren van boosheid en spanning geïnventariseerd.

Grip!

Bij (onbewust)trauma
Voordat je kon spreken, ‘sprak’ je via lichaamstaal en werden je ervaringen als BEELDEN opgeslagen in je onderbewuste geheugen. Heb je nare vroege ervaringen meegemaakt, waardoor je NU niet goed functioneert? Waarschijnlijk heb je dan baat bij BEELDEND  jeugdhulpverlening.
Tijdens het beeldend werken komen onbewuste gevoelens, waar je geen grip op hebt, naar boven en worden zichtbaar in de vormgeving. Nu kunnen er woorden geven worden aan deze gevoelens en ontstaat verwerking, het onderbewuste wordt bewust. Je krijgt weer grip op je gevoelens en leven.

Binnenin!

Bij moeilijke (gezins)omstandigheden
Binnenin! Een behandel methode inclusief werkboek voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties.
Ben je heel boos of heel verdrietig van binnen en gaat daardoor alles mis?
Vraag aan je ouders/verzorgers of ze een mailtje sturen naar Beeldenbox en kom eens langs!
Heb jij je ‘buik vol’ van ‘praat’ hulpverleners? Dat wordt het nu tijd om wat te gaan DOEN!
info@beeldenbox.nl

Rouwrituelenbox

Bij hechtingsproblemen en rouw
Wanneer je om welke reden dan ook niet meer thuis kunt wonen, is dat voor jou een hele  vervelende situatie.
Hierdoor kun je boos, verdrietig of juist van in de war zijn.
Wanneer er dan ook nog iemand sterft binnen je familie, dan kun jij wel wat extra hulp gebruiken.
Samen kunnen we werken met de rouwrituelenbox om je gevoelens weer ‘op een rijtje’ te krijgen, zodat jij je weer wat beter voelt.
Vraag je ouders/verzorgers om een mail te sturen naar Beeldenbox voor hulp! info@beeldenbox.nl

Preventief & Perspectief

Beeldend observatie en gebruiksaanwijzing
Beeldende therapie leent zich uitstekend voor aanvullende diagnostiek, omdat in het beeldend werk zichtbaar wordt wat er in de persoon omgaat. ‘Preventief & Perspectief’ is een kortdurende beeldend behandeling van vijf sessie. Na deze sessies ontvangt u een ‘gebruiksaanwijzing’ waarmee u ZELF uw kind of cliënt kunt ondersteunen. De problematiek wordt in een verslag verwoord en voorzien van vakkundig advies en bruikbare tips.
Hierdoor zal mogelijk escalatie van de problematiek worden voorkomen en dat biedt weer perspectief.
Neem vrijblijvend contact op info@beeldendbox.nl

JIJ & IK ACTief

Doen wat werkt voor kind en gezin
Acceptance and Commitment Therapy (ACT, Steven, C. Hayes ) behoort tot de derde generatie bewezen effectieve gedragstherapie en vormt de basis voor deze opvoedcursus. In zes stappen en sessies leer je jezelf liefdevol te accepteren, loslaten wat je belemmerd en waardevrij te leven. Zodat je onbevangen naar je kind en zijn behoeften leert kijken.

Een gevoel van ziek zijn kan geleidelijk plaats maken voor het gevoel van keuzes te hebben en de bestuurder te zijn van je leven

Durven Doen!

Covid 19 beleid Beeldenbox

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

De praktijk is open, cliënten worden zoveel mogelijk gebracht en gehaald en komen daardoor alleen in de praktijk.

Handen wassen in de toiletruimte voordat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Bij verkoudheid, keelklachten of koorts, blijven we thuis, de 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar. We zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je werkplek, deurklink en trapleuning gedesinfecteerd.

Oudergesprekken kunnen, na overleg, plaatsvinden in de praktijk of op een andere locatie.
Overlegmomenten gebeuren bij voorkeur via telefoon of beeldbellen.

Heeft u een ondersteuning vraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We zorgen VOOR en DOOR elkaar aan onze gezondheid.

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox