De therapeut

Anjet van der Wijk-Hoving

GZ-vaktherapeut Beeldend, SKJ Jeugdhulpverlener en eigenaar van Beeldenbox.

Met onderstaande collega’s werk ik nauw samen in onderaannemerschap.

Binnen de jeugdhulpverlening heb ik gewerkt met verschillende doelgroepen in veelzijdige functies op wisselende plekken o.a. als;

  • Beeldend therapeut en Zorgcoördinator; logeren, dagbesteding en de 24 uur zorg, op zorgboerderij ‘KeuningsHof’
  • Beeldend therapeut binnen het speciaal Basis Onderwijs en op een RENN4 school.
  • Therapeutisch pleegouder Jeugdhulp Friesland Co-trainer, voorbereiding en selectie aspirant pleegouders
  • Pedagogisch medewerker bij de Medisch Orthopedagogische Dagbehandeling Jongere Jeugd Jeugdhulp Friesland

Wil je meer weten over mijn werkervaring kijk dan op LinkedIn.

Specialisatie:

  • Hechting en trauma o.a. masterclass bijgewoond van R. IJzendoorn RINO Utrecht
  • Emerging Body Language is een evidence based methode gespecialiseerd in pre- verbale interactie structuren. Marijke Rutten –Saris A. gecertificeerd
  • Mentaliserende Beeldende Kinder Therapie MBT-K RIN O en Vaktherapie Marianne Verfaille
  • Ontwerper van: Rituelenbox – Binnenin! – Preventie & Perspectief
  • Affect regulerende Vak Therapie beeldend (ArVTb 2016 Sanne v/d Vugt e.a.)

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.

info@beeldenbox.nl
0640335639

Femke Smit

Momenteel werk ik op woensdag voor Beeldenbox en de overige dagen in Groningen.

Ik ben autonoom beeldend kunstenaar en heb gestudeerd aan de kunstacademie Constantijn Huygens. In 2002 heb ik mijn bachelor of Fine Arts (BFA) gehaald.
Momenteel volg ik het laatste jaar van de Vaktherapeutische opleiding tot Beeldend therapeut aan de Stenden/NHL Hogeschool te Leeuwarden.

Coaching met creativiteit als middel. Voor mensen met een adoptieachtergrond, adoptieouders en voor iedereen die bezig wil en/of vragen heeft over adoptie en identiteit.

Specialisatie:

Het werken met verschillende collagetechnieken, waarbij ik gebruik maak van foto’s en beelden. Voordat we konden spreken werden onze ervaringen als beelden opgeslagen in ons geheugen. Door vorm te geven aan die beelden, worden deze tastbaar en bespreekbaar en bieden inzicht in je eigen proces.

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak:

info@adoptieenidentiteit.nl
06 28 678 766

Wieke Friso

Beeldend therapeut in de forensische psychiatrie bij Trajectum Hoeve Boschoord. Daarvoor heb ik tijdens mijn opleiding ervaring opgedaan bij kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare. Sinds 2015 werk ik als vrijgevestigd beeldend therapeut in mijn praktijk Puur Beeld in Makkinga. Als onderaannemer werk ik in opdracht van Beeldenbox in de regio Westellingwerf en Oostellingwerf.

Specialisatie

Cognitieve gedragstherapie en Vaktherapie waarin ik breed geschoold ben. Een van mijn kwaliteiten is dat ik goed kan aansluiten bij de ander en zijn/haar hulpvraag. Met  empathie en betrokkenheid stem ik zorgvuldig af op wat nodig is.

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak:              

wieke-friso@hotmail.com
06-20948165

Josiana Vermaning

Orthopedagoog

Wie Jungo Care zegt, zegt Josiana Vermaning. Als orthopedagoog met brede kennis in leer- en gedragsproblemen ben ik dé persoon om jou te ondersteunen bij opvoedings- of school gerelateerde zorgvragen.

Specialisatie

Diagnostiek: op uw verzoek doe ik een intelligentietest of psychodiagnostisch onderzoek.

(Logeer)opvang: Een dag(deel) of een lang weekend uw zorgen uitbesteden. Een combinatie van tijdelijke ontlasting in de gezinssituatie en effectieve begeleiding op maat. En intelligentietest of psychodiagnostisch o onderzoek

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.
info@jungocare.nl
0621902868

 

Coronabeleid Beeldenbox

In navolging van de door de overheid bij monde van het RIVM gestelde gezondheidsadvies, is de praktijk vanaf 9 april gesloten.
Cliënten/ouders/verzorgers zijn hiervan via een mail, op de hoogte gebracht.

Wanneer de scholen weer open gaan, zal ook de praktijk haar deuren weer openen.
De hygiënerichtlijn; handen wassen voordat je de praktijkruimte binnen gaat, blijft echter van kracht.

De praktijk blijft via mail en telefoon, bereikbaar. Alle geplande intake/observatie/voortgang gesprekken, kunnen doorgaan op afstand, via beeldbellen. Neem hiervoor vooraf, telefonisch contact op. Cliënten en ouders/verzorgers, ontvangen, indien gewenst, ondersteunende gesprekken en of opdrachten via de mail en blijven op deze manier ‘inbeeld’ bij Beeldenbox.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel: 06-40335639