Have an account? Log in or

De therapeut

Mijn naam is Anjet van der Wijk-Hoving, GZ-vaktherapeut Beeldend en SKJ Jeugdhulpverlener.

(Werk)ervaring:

 • Beeldend therapeut bij zorgboederij ‘KeuningsHof’
 • Zorg coördinator bij Zorgboerderij ‘KeuningsHof’ voor de 24 uurszorg, de dagopvang en logeren
 • Therapeutisch pleegouder Jeugdhulp Friesland Co-trainer, voorbereiding en selectie aspirant pleegouders
 • Pedagogisch medewerker bij de Medisch Orthopedagogische Dagbehandeling Jongere Jeugd Jeugdhulp Friesland
 • Stagiaire op ‘de Veste’, een leefgroep voor jongeren van Jeugdhulp Friesland
 • Beeldend therapeut i.o. binnen het Speciaal Basis Onderwijs
 • Beeldend therapeut i.o. op een RENN4 school
anjet

Gespecialiseerd in:

 • Hechting en trauma o.a. masterclass bijgewoond van R. IJzendoorn RINO Utrecht
 • Emerging Body Language is een evidence based methode gespecialiseerd in pre- verbale interactie structuren. Marijke Rutten –Saris A. gecertificeerd
 • Mentaliserende Beeldende Kinder Therapie MBT-K RIN O en Vaktherapie Marianne Verfaille
 • Ontwerper van: Rituelenbox – Binnenin! – Preventie & Perspectief
 • Affect regulerende Vak Therapie beeldend (ArVTb 2016 Sanne v/d Vugt e.a.)

Beeldenbox Beeldend jeugdhulp verlenen

Naast mijn eigen praktijk aan  de Herenwal 131a in Heerenveen, werk ik op donderdag en vrijdag in en ambulant vanuit mijn praktijk aan huis:

Selmien west 16,
9247 TS Ureterp

Registratie:

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldend Therapeuten
 • Lid van de beroepsvereniging Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • Lid van de beroepsvereniging van professionals in social werk BPSW
 • Geregistreerd bij de Landelijke Kindertherapeuten
 • Geregistreerd bij Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen
 • Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Aangesloten bij het Platform Vrijgevestigde Beeldend Therapeuten
 • Geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidzorg
 • Aangesloten bij het kennisnetwerk: Affect regulerende Vak Therapie ArVT
 • Aangesloten bij en gecertificeerd door KIWA mijn keurmerk voor de zorg

Wil je meer weten over mijn werkervaring kijk dan op LinkedIn.