Beeldenbox
Je hebt de eerste stap gezet om hulp te zoeken voor jezelf, je eigen of andermans kind.
Beeldenbox
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Beeldenbox biedt specialistische Jeugdhulp in Friesland door de inzet van Affect regulerende Vak Therapie beeldend, spelelementen, oplossingsgerichte interventies en psycho-educatie. Voor kinderen en jongeren (en hun opvoeders) met uiteenlopende problemen welke hen belemmeren in hun functioneren.

Hoe werkt het?

Affect regulerende vaktherapie (ArVT) behandelt niet vanuit de stoornis, maar laat je ERVAREN hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Zodat jij onder jou specifieke omstandigheden weer kunt functioneren. Kijk maar eens op www.affectregulerendevaktherapie.nl en bekijk het filmpje De Kracht van Vaktherapie

Wat levert het op?

Vrijdag is mijn lievelingsdag, dan mag ik weer naar jou.

Door wie en waar?

Anjet van der Wijk, de eigenaar van Beeldenbox, is een GZ-behandelaar en geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener. Ze heeft ruime ervaring met verschillende doelgroepen binnen de jeugdhulpverlening. Ze is o.a. gespecialiseerd in hechting en trauma (EMDR) en angst (exposure) en rouw gerelateerde klachten en gecertificeerd ACT trainer. Ze maakt dankbaar gebruik van de expertise van verschillende collega’s die zich voorstellen onder het kopje Therapeut.

Maarten Felix van Zorgfinacials is de zakenpartner van Beeldenbox en staat garant voor een zorgvuldig berichtenverkeer en financiële verwerking.

De behandeling kan in de praktijk aan de Herenwal 131a in Heerenveen, bij je thuis, in het gezinshuis of op school worden gegeven. Woon je in de omgeving van Drachten dan behoort mijn praktijk aan huis tot de mogelijkheid. Woon je in Groningen en kamp je met adoptie en identiteit, dan zijn ook daar behandelmogelijkheden.

Wie betaalt het?

Beeldenbox is een door Sociaal Domein Friesland gecontracteerde zorgverlener en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen, welke de jeugdwet gebied, en is door KIWA keurmerk gecertificeerd. De behandeling wordt daarom-mits er is voldaan aan de gestelde eisen- volledig vergoed door de Friese gemeente waarin u staat ingeschreven. Met een verwijsbrief van uw (huis)arts, veilig thuis of voogd kunt u zich melden bij Beeldenbox voor een intakegesprek. Misschien heeft u zich al gemeld bij het gebiedsteam van uw gemeente, dan kijken zij met u welke hulp nodig is en geven al dan niet een verwijzing voor Beeldenbox.

Waarom?

Volgens het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en de jeugdwet heb je RECHT op passende zorg en begeleiding zodat jij je goed kunt ontwikkelen. Wanneer het weer goed gaat met jou, lukt het ook beter op school en met de mensen met wie je leeft.

Covid 19 beleid Beeldenbox

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

De praktijk is open, cliënten worden zoveel mogelijk gebracht en gehaald en komen daardoor alleen in de praktijk.

Handen wassen in de toiletruimte voordat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Bij verkoudheid, keelklachten of koorts, blijven we thuis, de 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar. We zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je werkplek, deurklink en trapleuning gedesinfecteerd.

Oudergesprekken kunnen, na overleg, plaatsvinden in de praktijk of op een andere locatie.
Overlegmomenten gebeuren bij voorkeur via telefoon of beeldbellen.

Heeft u een ondersteuning vraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We zorgen VOOR en DOOR elkaar aan onze gezondheid.

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox