Beeldenbox
Je hebt de eerste stap gezet om hulp te zoeken voor jezelf, je eigen of andermans kind.
Beeldenbox
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Specialistische Jeugdhulp in Friesland door de inzet van: Vak Therapie, spelelementen; Tijd voor Toontje, oplossingsgerichte interventies; Brugs model, EMDR en exposure, Geef mij de vijf, Basic Trust, cognitieve gedragstherapie; Dappere kat, ACT in opvoedondersteuning en psycho-educatie. Samenzijn en DOEN, dat werkt! voor kind en gezin.

Hoe werkt het en kunnen we je inhuren?

Beeldenbox behandelt niet vanuit de stoornis, maar laat je ERVAREN hoe je het beste uit jezelf kunt halen, om weer te kunnen functioneren.

Is de hulpvraag van je cliënt helder en passend bij het aanbod? Dan kan Beeldenbox vanaf januari 2023 via gecontracteerde instellingen en praktijken, verder helpen met de uitvoering en het behalen van de doelen. In een tijdsbestek van 10 of 20 keer, werken we aan concrete doelen. De cliënt krijgt een op maat gemaakte persoonlijke werkmap met psycho-educatie en animatie poppetjes met tekst. Na de behandeling heeft de cliënt een ‘gebruiksaanwijzing’ en de opvoeder handelingsadviezen.

Cliënten stop, vanaf januari 2023 als onderaannemer weer in te huren

Vrijdag is mijn lievelingsdag, dan mag ik weer naar jou.

Wat levert het op?

Door wie en waar?

Anjet van der Wijk, de eigenaar van Beeldenbox, is een GZ-behandelaar en geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener. Ze heeft ruime ervaring met verschillende doelgroepen binnen de jeugdhulpverlening. Ze is o.a. gespecialiseerd in hechting en trauma (Basic Trust) EMDR en angst en exposure (dappere kat) en rouw gerelateerde klachten en gecertificeerd ACT trainer.
De behandeling kan in de praktijk aan de Herenwal 131a in Heerenveen, bij je thuis, in het gezinshuis of op school worden gegeven. Woon je in de omgeving van Drachten dan behoort mijn praktijk aan huis tot de mogelijkheid.

Wie betaalt het?

Beeldenbox is voor een door Sociaal Domein Friesland gecontracteerde zorgverlener en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen, welke de jeugdwet gebied, en is door KIWA keurmerk gecertificeerd. De behandeling wordt daarom-mits er is voldaan aan de gestelde eisen- volledig vergoed door de Friese gemeente waarin u staat ingeschreven. Met een verwijsbrief van uw (huis)arts, veilig thuis of voogd kunt u zich melden bij Beeldenbox voor een intakegesprek. Misschien heeft u zich al gemeld bij het gebiedsteam van uw gemeente, dan kijken zij met u welke hulp nodig is en geven al dan niet een verwijzing voor Beeldenbox.

Waarom?

Volgens het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en de jeugdwet heb je RECHT op passende zorg en behandeling zodat jij je goed kunt ontwikkelen. Wanneer het weer goed gaat met jou, lukt het ook beter op school en met de mensen met wie je leeft.

Covid 19 beleid Beeldenbox

Heerenveen – Ureterp februari 2021

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM, opgestelde basisregels.

Dat betekent dat we open zijn en kinderen in een één-op-één setting mogen blijven zien.
Ons vriendelijk verzoek is om cliënten graag precies op tijd en indien mogelijk alleen, naar de praktijk te laten komen.

Alle overlegmomenten met volwassenen zullen indien mogelijk, via Teams of op een andere digitale manier vormgegeven worden. Bellen mag altijd.

Natuurlijk blijven we handen wassen in de toiletruimte vóórdat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.

Bij verkoudheid, keelklachten, ruik-/smaakverlies of koorts, bij de cliënt, de therapeut, of gezinslid, blijven we thuis, Ook wanneer we in contact zijn geweest met een besmet persoon. De 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden indien mogelijk, anderhalve meter afstand van elkaar.
Wij zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je knutselplek, contactpunten zoals gereedschap, de deurklink en
trapleuning gedesinfecteerd.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding of het gedrag van uw kind of cliënt?
Bel dan gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639.
We werken hierdoor VOOR en DOOR ELKAAR aan ONZE gezondheid.

Bedankt voor uw medewerking!
Beeldenbox – Anjet van der Wijk