Beeldenbox
Je hebt de eerste stap gezet om hulp te zoeken voor jezelf, je eigen of andermans kind.
Beeldenbox
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Beeldenbox is vanaf 2022 als gekwalificeerde; SKJ ONDERAANNEMER inzetbaar voor uw organisatie! Specialistische Jeugdhulp in Friesland door de inzet van; Vak Therapie, spelelementen; Tijd voor Toontje, oplossingsgerichte interventies; Brugs model, EMDR en exposure, Geef mij de vijf, Basic Trust, cognitieve gedragstherapie; Dappere kat, ACT in opvoedondersteuning en psycho-educatie. Samenzijn en DOEN, dat werkt! voor kind en gezin.

Hoe werkt het en kunnen we je inhuren?

Beeldenbox behandelt niet vanuit de stoornis, maar laat je ERVAREN hoe je het beste uit jezelf kunt halen, om weer te kunnen functioneren. Is de hulpvraag van je cliënt helder en passend bij het aanbod? Dan kan Beeldenbox gecontracteerde instellingen en praktijken verder helpen met de uitvoering en het behalen van de doelen, zodat jij ruimte creëert voor andere belangrijke zaken. In een tijdsbestek van 10 of 20 keer, werken we aan concrete doelen. De cliënt krijgt een op maat gemaakte persoonlijke werkmap met psycho-educatie en animatie poppetjes met tekst. Na de behandeling heeft de Client een ‘gebruiksaanwijzing en de opvoeder handelingsadviezen. Is de hulpvraag school gerelateerd? Dan is het mogelijk om op school een behandeltraject te gaan volgen en wordt de vertaalslag van de ‘gebruiksaanwijzing’, met ouders en leerkrachten gemaakt.

De wachtlijst is op dit moment vier weken

Vrijdag is mijn lievelingsdag, dan mag ik weer naar jou.

Wat levert het op?

Door wie en waar?

Anjet van der Wijk, de eigenaar van Beeldenbox, is een GZ-behandelaar en geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener. Ze heeft ruime ervaring met verschillende doelgroepen binnen de jeugdhulpverlening. Ze is o.a. gespecialiseerd in hechting en trauma (Basic Trust) EMDR en angst en exposure (dappere kat) en rouw gerelateerde klachten en gecertificeerd ACT trainer.
De behandeling kan in de praktijk aan de Herenwal 131a in Heerenveen, bij je thuis, in het gezinshuis of op school worden gegeven. Woon je in de omgeving van Drachten dan behoort mijn praktijk aan huis tot de mogelijkheid.

Wie betaalt het?

Beeldenbox is voor 2021 een door Sociaal Domein Friesland gecontracteerde zorgverlener en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen, welke de jeugdwet gebied, en is door KIWA keurmerk gecertificeerd. De behandeling wordt daarom-mits er is voldaan aan de gestelde eisen- volledig vergoed door de Friese gemeente waarin u staat ingeschreven. Met een verwijsbrief van uw (huis)arts, veilig thuis of voogd kunt u zich melden bij Beeldenbox voor een intakegesprek. Misschien heeft u zich al gemeld bij het gebiedsteam van uw gemeente, dan kijken zij met u welke hulp nodig is en geven al dan niet een verwijzing voor Beeldenbox. Let op; vanaf 2022 gaat Beeldenbox verder als gekwalificeerde onderaannemer.

Waarom?

Volgens het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en de jeugdwet heb je RECHT op passende zorg en begeleiding zodat jij je goed kunt ontwikkelen. Wanneer het weer goed gaat met jou, lukt het ook beter op school en met de mensen met wie je leeft.