Beeldenbox
Je hebt de eerste stap gezet om hulp te zoeken voor jezelf, je eigen of andermans kind.
Beeldenbox
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Specialistische Jeugdhulp en gezinsondersteuning in Friesland door de inzet van; Vaktherapie , spelelementen, oplossingsgerichte interventies, EMDR, Geef mij de vijf, cognitieve gedragstherapie; ACT in opvoedondersteuning en psycho-educatie. Samenzijn en DOEN, dat werkt! voor kind en gezin.

Hoe werkt het?

Beeldenbox behandelt niet vanuit de stoornis, maar laat je ERVAREN hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Zodat jij onder jou specifieke omstandigheden weer kunt functioneren. Samen met jou en je opvoeders gaan we jullie hulpbehoefte inventariseren in het OndersteuningsPlan. Is de hulpvraag helder? Dan gaan we op zoek naar jou ‘gebruiksaanwijzing’ en werken we met verschillende interventies aan concrete doelen. Je krijgt een persoonlijke werkmap met psycho-educatie en animatie poppetjes met tekst, die voor jou zijn uitgezocht. We stemmen af met je opvoeders over de gewenste benadering, passend bij jou ‘gebruiksaanwijzing’. Is de hulpvraag school gerelateerd? Dan is het mogelijk om op school een behandeltraject te gaan volgen en wordt de vertaalslag van de ‘gebruiksaanwijzing’, met ouders en leerkrachten gemaakt.

Wat levert het op?

Vrijdag is mijn lievelingsdag, dan mag ik weer naar jou.

Door wie en waar?

Anjet van der Wijk, de eigenaar van Beeldenbox, is een GZ-behandelaar en geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener. Ze heeft ruime ervaring met verschillende doelgroepen binnen de jeugdhulpverlening. Ze is o.a. gespecialiseerd in hechting en trauma (EMDR) en angst (exposure) en rouw gerelateerde klachten en gecertificeerd ACT trainer. Ze maakt dankbaar gebruik van de expertise van verschillende collega’s die zich voorstellen onder het kopje Therapeut.

Maarten Felix van Zorgfinacials is de zakenpartner van Beeldenbox en staat garant voor een zorgvuldig berichtenverkeer en financiële verwerking.

De behandeling kan in de praktijk aan de Herenwal 131a in Heerenveen, bij je thuis, in het gezinshuis of op school worden gegeven. Woon je in de omgeving van Drachten dan behoort mijn praktijk aan huis tot de mogelijkheid. Woon je in Groningen en kamp je met adoptie en identiteit, dan zijn ook daar behandelmogelijkheden.

Wie betaalt het?

Beeldenbox is een door Sociaal Domein Friesland gecontracteerde zorgverlener en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen, welke de jeugdwet gebied, en is door KIWA keurmerk gecertificeerd. De behandeling wordt daarom-mits er is voldaan aan de gestelde eisen- volledig vergoed door de Friese gemeente waarin u staat ingeschreven. Met een verwijsbrief van uw (huis)arts, veilig thuis of voogd kunt u zich melden bij Beeldenbox voor een intakegesprek. Misschien heeft u zich al gemeld bij het gebiedsteam van uw gemeente, dan kijken zij met u welke hulp nodig is en geven al dan niet een verwijzing voor Beeldenbox.

Waarom?

Volgens het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en de jeugdwet heb je RECHT op passende zorg en begeleiding zodat jij je goed kunt ontwikkelen. Wanneer het weer goed gaat met jou, lukt het ook beter op school en met de mensen met wie je leeft.

Covid 19 beleid Beeldenbox

Heerenveen – Ureterp februari 2021

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

Dat betekent dat we open zijn en kinderen in één op één een setting mogen blijven zien.
Het vriendelijke verzoek om cliënten zoveel als mogelijk is, precies op tijd en indien mogelijk, alleen naar de praktijk te laten komen.

Gelukkig zijn de basisscholen weer open, dat betekent niet dat we als externe partij weer welkom zijn. We overleggen met u over die situatie en bieden dan een alternatief aan. Alle overlegmomenten met volwassenen zullen via Teams of op een andere manier, vorm gegeven worden. Bellen mag altijd.

Natuurlijk blijven we handen wassen in de toiletruimte vóórdat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Er liggen mondkapjes, vriendelijk verzoek, deze, indien mogelijk, te gebruiken. De therapeut gebruikt altijd een mondkapje.
Bij verkoudheid, keelklachten, ruik/smaakverlies of koorts, bij de cliënt, de therapeut, of gezinslid, blijven we thuis, Ook wanneer we in contact zijn geweest met een (achteraf) besmet persoon. De 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Wij zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je knutsel plek, contactpunten zoals gereedschap de deurklik en
trapleuning gedesinfecteerd.

Heeft u een ondersteunings vraag m.b.t. de opvoeding of het gedrag van uw kind of cliënt?
Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We werken hierdoor VOOR en DOOR elkaar aan ONZE gezondheid, hou vol!

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox