Beeldenbox

Je hebt de eerste stap gezet om hulp te zoeken voor jezelf, je eigen of andermans kind.

Beeldenbox biedt specialistische Jeugdhulp door de inzet van Affect regulerende Vak Therapie beeldend, spelelementen, oplossingsgerichte interventies en psycho-educatie. Voor kinderen en jongeren (en hun opvoeders) met uiteenlopende problemen welke hen belemmeren in hun functioneren.

Wat is Beeldend jeugdhulp verlenen?

Soms kun je geen woorden geven aan wat je hebt meegemaakt of hoe jij je voelt. Misschien kun jij je gevoelens wel uitdrukken in het beeldend werken. Dan is Doen! voor jou beter dan praten. Daarmee is deze therapie een goede aanvulling op andere vormen van jeugdhulp verlenen. Dit word bevestigd in het onderzoek van Wertheim-Cahen in ‘Wat werkt-Creatieve therapie’ van het Nederlands Jeugd Instituut (2012). Beeldend jeugdhulp verlenen is een vorm van specialistische individuele Jeugdhulp.

Hoe werkt het?

Affect regulerende vaktherapie (ArVT) behandelt niet vanuit de stoornis, maar laat je ERVAREN hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Zodat jij onder jou specifieke omstandigheden weer kunt functioneren. Affect regulatie heet dat met een moeilijk woord. Kijk ook maar eens op www.affectregulerendevaktherapie.nl of bekijk het animatiefilmpje van De Kracht van Vaktherapie

Wat levert het op?

  • Na de therapie kun je beter ZELF je gevoelens bij sturen
  • Na de therapie weet je weer waar je goed in bent en heb je meer zelfvertrouwen
  • Na de therapie kun je beter je eigen grenzen aangeven en die van een ander respecteren
  • Na de therapie begrijp je jou gedrag en ben je gemotiveerd om het anders te doen.
  • Na de therapie heb je een werkmap met foto’s en praktische tips die jou verder helpen

Vrijdag is mijn lievelingsdag, dan mag ik weer naar jou.

Door wie en waar?

Anjet van der Wijk, de eigenaar van Beeldenbox, is een GZ-behandelaar en geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener. Ze heeft ruime ervaring met verschillende doelgroepen binnen de jeugdhulpverlening. Ze is o.a. gespecialiseerd in hechting en trauma en angst en rouw gerelateerde klachten en geschoold in de affect regulerende vaktherapie (ArVT). 

Femke Smit is kunstenaar en beeldend therapeut i.o. en gespecialiseerd in adoptie en identiteit. Ze zet collagetechnieken (beelden) in om contact te maken met vroegkinderlijke ervaringen, waarbij taal nog niet beschikbaar was. 

Maarten Felix van Zorgfinacials is de zakenpartner van Beeldenbox en staat garant voor een zorgvuldig berichtenverkeer en financiële afhandeling.

De behandeling kan in de praktijk aan de Herenwal 131a in Heerenveen, bij je thuis, in het gezinshuis of op school worden gegeven. Woon je in de omgeving van Drachten dan behoort mijn praktijk aan huis tot de mogelijkheid. Woon je in Groningen en kamp je met adoptie en identiteit, dan zijn ook daar behandelmogelijkheden.

Wie betaalt het?

Beeldenbox is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp in Friesland en een door KIWA, keurmerk gecertificeerde praktijk. De behandeling wordt daarom-mits er is voldaan aan de gestelde eisen- volledig vergoed door de Friese gemeente waarin u staat ingeschreven. Met een verwijsbrief van uw (huis)arts, veilig thuis of voogd kunt u zich melden bij Beeldenbox voor een intakegesprek. Misschien heeft u zich al gemeld bij het gebiedsteam van uw gemeente, dan kijken zij met u welke hulp nodig is en geven al dan niet een verwijzing voor Beeldenbox.

Waarom?

Volgens het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en de jeugdwet heb je RECHT op passende zorg en begeleiding zodat jij je goed kunt ontwikkelen. Wanneer het weer goed gaat met jou, lukt het ook beter op school en met de mensen met wie je leeft.

Coronabeleid Beeldenbox

In navolging van de door de overheid bij monde van het RIVM gestelde gezondheidsadvies, is de praktijk vanaf 9 april gesloten.
Cliënten/ouders/verzorgers zijn hiervan via een mail, op de hoogte gebracht.

Wanneer de scholen weer open gaan, zal ook de praktijk haar deuren weer openen.
De hygiënerichtlijn; handen wassen voordat je de praktijkruimte binnen gaat, blijft echter van kracht.

De praktijk blijft via mail en telefoon, bereikbaar. Alle geplande intake/observatie/voortgang gesprekken, kunnen doorgaan op afstand, via beeldbellen. Neem hiervoor vooraf, telefonisch contact op. Cliënten en ouders/verzorgers, ontvangen, indien gewenst, ondersteunende gesprekken en of opdrachten via de mail en blijven op deze manier ‘inbeeld’ bij Beeldenbox.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel: 06-40335639