BEELDENBOX

Selmien west 16
9247 TS URETERP
06-40335639

Info verwijzer
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Specialistische Jeugdhulp, in onderaanneming, binnen de Friese gemeenten

Heeft uw praktijk een beschikking voor specialistische jeugdhulp, maar geen Beeldend/spel therapeut of EMDR hulpverlener in huis? Dan kunt u Beeldenbox in onderaanneming inhuren voor dat specifieke stukje hulp. De behandeling kan in de praktijk of op een ‘neutrale’ plek, zoals op school, gegeven worden.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden! Tel: 06-40335639

School
logo auto

Op dit moment is de praktijk vol,
na de herfstvakantie kunt u aanmelden in onderaannemerschap.

Onderaannemer

Wanneer de zorg van de hoofdaannemer niet toereikend is, of de caseload vol is dan kan er gebruik gemaakt worden van Beeldenbox als onderaannemer. De hoofdaannemer heeft nl. de zorgplicht om cliënten die zich bij hen aanmelden te ondersteunen of door te verwijzen naar een gecertificeerde onderaannemer. De hoofdaannemer blijft verantwoordelijk en gebruikt een raamovereenkomst met inhoudelijke verantwoording. De hoofdaannemer overlegd met de Beeldenbox over de trajectprijs van diens aanbod; 10 of 20 keer.

Inzetten op verwerking is een voorwaarde om tot blijvende gedragsverandering te komen. Een kortdurende behandeling haalt ‘de druk van de ketel’ en geeft al verlichting.

Interventies

Beeldenbox maakt gebruik van onderstaande NJI erkende interventies en evidence based practice modulen en werkt hiermee aan concrete behandeldoelen. De behandeling wordt gesloten wanneer de doelen zijn behaald. Lees ook onze werkwijze!

Het kind voelt zich gehoord en gezien en heeft communicatieve vaardigheden opgedaan die een positieve invloed hebben op het gedrag Opvoeders hebben handvatten gekregen, hoe om te gaan met het nieuwe gedrag. De therapeut help de opvoeders de vertaalslag te maken naar de praktijk.

De Basis Trustmethode is een door NJI erkende methode om het gezonde gehechtheidsgedrag te bevorderen door middel van verschillende werkzame elementen. Er wordt o.a. gebruikt gemaakt van videofeedback. Belangrijk elementen hierin zijn de empowerment van opvoeders en het versterken van de sensitiviteit en mentaliserende vermogens van de opvoeder.

Tijd voor Toontje ( M. Hell- Leeuwenhart). Een bewezen effectieve en door NJI erkende methode voor ouder en het jonge kind. Samen spelen en oefenen met de handpop Toontje aan emotieregulatie en gedragsverandering.
Dappere kat is een door het NJI erkende online behandeling en of face-to-face te volgen bij Beeldenbox voor kinderen en jongeren met (faal)angstklachten. www.dapperekat-online.nl

Jij & Ik ACTief. Acceptance Commitment Therapy behoort tot de derde generatie bewezen gedragstherapeutische behandelingen. Deze opleiding en de methode; ACTief opvoeden vormt de basis voor; Jij & Ik ACTief. In zes stappen werken opvoeders aan zichzelf. Jezelf leren accepteren en waardenvrij naar de ander kijken. Tegelijkertijd werken aan opvoed doelen.

De module Binnenin besteed veel aandacht aan traumaverwerking en brengt de werking van het afweermechanisme in beeld. Ervaringsgerichte therapie is door het non verbale karakter bij uitstek geschikt om achter de ‘firewall’ van het afweermechanisme te komen, waardoor verwerking, evt. in combinatie met EMDR, van het verleden kan plaatsvinden. Kinderen hanteren vaak een metafoor. Door hier beeldend aandacht aan te besteden kan er toch behandeld worden zonder te spreken over het onderliggende trauma. Ook wordt er bij angstklachten (dromen) gewerkt met exposure technieken in het beeldend werken. Hierdoor leren kinderen geleidelijk aan, zich bloot te stellen aan hun angsten.

De rouwrituelenbox (2009) is vanuit de praktijk ontstaan en kan ingezet worden bij hechtingsproblemen en (het ontbreken van) rouw. Deze kinderen en jongeren hebben moeite met abstract denken en zijn geneigd om gevoelens te vermijden. Door het gebruik van de ingrediënten van de rouwrituelenbox kunnen we een abstract begrip als rouwen concreet maken.

Verzorgers van kinderen die NIET naar therapie willen nodig ik JUIST uit voor een gesprek.